Links

Quick Start

Jak začít s používáním API
Využívání balíku je na vlastní nebezpečí, neručíme za škody způsobené používáním!

Instalace balíku

Knihovna je hostována na pub.dev, instalace se provede jednoduše pomocí dart pub add canteenlib, pokud používáte Flutter pak flutter pub add canteenlib

Vytvořit instanci

Základem je vytvoření instance třídy Canteen, která obsahuje všechny metody pro komunikaci s iCanteen. Jediný parametr této třídy je URL k vašemu kýženému iCanteen.
import 'package:canteenlib/canteenlib.dart';
// ...
Canteen c = Canteen("https://kantyna.neco.cz");
// ...

Přihlášení

Přihlášení za váš účet provedete pomocí metody login, parametry jsou uživatelské jméno a heslo.
Knihovna používá hlavně asynchronní funkce, které vrací Future, doporučujeme používat uvnitř jiné asynchronní funkce s await.
// ...
Canteen c = Canteen("https://kantyna.neco.cz");
var l = await c.login("jmeno","heslo")
Metoda vrací bool nebo chybu. Pokud se nelze přihlásit pomocí jména nebo hesla, vrací metoda false, v případě jiné chyby Future.error a při úspěšném přihlášení true.

Dělejte co potřebujete

Nyní byste měli být připravení na to, abyste posílali ostatní požadavky. Prohlédněte si referenci, podrobnou dokumentaci nebo příklady pro pomoc s pokračováním.