Links

Přehled tříd

Zde jsou zdokumentované všechny třídy, které lze uvnitř knihovny najít.

Burza

Reprezentuje jedno jídlo na burze, které není vaše, respektive uživatele, který je přihlášený.

Vlastnosti

den

DateTime - Den, který je jídlo vydáváno

nazev

String - Název jídla

pocet

int - Počet kusů tohoto jídla v burze

url

String? - URL pro objednání jídla

varianta

String? - Druh varianty

Canteen

Reprezentuje kantýnu / instanci iCanteen. Slouží pro uchovávání metod, pomocí kterých se komunikuje s instancí.

Vlastnosti

cookies

Map<String, String> - Obsahuje všechny sušenky, které jsou vyžadovany pro úspěšnou komunikaci, např. pro identifikaci uživatele

prihlasen

bool - Slouží k informování, zda-li je uživatel přihlášen

url

String - URL adresa instance kantýny

Metody

Všechny metody vrací Future, pro získání hodnoty je nutné použít .then nebo await.

doBurzy

Slouží pro uložení jídla uživatele do burzy
Parametry
 • Jidlo - Jídlo uživatele, které chce přesunout do burzy
Vrací
 • Jidlo - Původní instance upravená o změněné parametry

jidelnicekDen

Slouží pro získání jídelníčku pro určitý den
Parametry
 • den - DateTime? (volitelný) - určuje pro který den chceme získat jídelníček; není-li zadán, je použito dnešní datum
Vrací

login

Slouží pro autorizaci a přihlášení uživatele
Parametry
 • String - uživatelské jméno
 • String - heslo
Vrací
 • bool - true v případě přihlášení, jinak false

objednat

Objedná jídlo zadané v parametru
Parametry
 • Jidlo - Jídlo, které chce uživatel objednat
Vrací
 • Jidlo - Instance upravená o změněné parametry

objednatZBurzy

Objedná jídlo z burzy uvedené v parametru
Parametry
 • Burza - Cizí jídlo z burzy, které chce uživatel objednat
Vrací
 • bool - true v případě, že bylo jídlo úspěšně objednáno

ziskatBurzu

Získá aktuální jídla v burze, která může uživatel objednat. (iCanteen ve výchozím stavu nezobrazuje jídla v burze pro dny, kdy má uživatel objednáno)
Vrací

ziskejJidelnicek

Získá aktuální holý jídelníček (více dnů), jelikož bere z hlavní stránky, není nutné přihlášení
Vrací
 • ListJidelnicek - Jídelníčky pro dny, které jsou zobrazené na hlavní stránce

ziskejUzivatele

Vrátí údaje o uživateli
Vrací
 • Uzivatel - Instance třídy obsahující všechny údaje, jsou-li vyplněné

Jidelnicek

Třídá reprezentující jídelníček pro určitý den v týdnu

Vlastnosti

den

DateTime - Den, pro který jídelníček platí

jidla

ListJidlo - Seznam jídel v tomto jídelníčku

Jidlo

Reprezentuje jedno určité jídlo v jídelníčku

Vlastnosti

burzaUrl

String? - URL pro vložení jídla na burzu, je-li už objednáno

cena

double - Cena za jídlo

den

DateTime - Den, který je jídlo vydáváno

lzeObjednat

bool - Udává, zda-li jde jídlo objednat

naBurze

bool - Udává, zda-li je jídlo aktuálně na burze

nazev

String - Název jídla

objednano

bool - Udává, zda-li si uživatel jídlo objednal nebo ne

orderUrl

String? - URL pro objednání/zrušení objednání jídla

varianta

String - Název varianty

Uzivatel

Uchovává informace o přihlášeném uživateli

Vlastnosti

jmeno

String? - Jméno, jak je uvedené v základních údajích o uživateli

kategorie

String? - Kategorie uživatele

Kredit

double - Aktuální stav kreditu

prijmeni

String? Příjmení, jak je uvedené v základních údajích o uživateli

specSymbol

String? - Specifický symbol

ucetProPlatby

String? - Účet jídelny pro zasílání plateb

uzivatelskeJmeno

String? - Uživatelské jméno

varSymbol

String? - Variabilní symbol
Last modified 7mo ago